Vyhledat
  • digiCHAIN

Provázanost compliance a procurementu

Na blogu Asociace Procurementu vyšel zajímavý článek na téma compliance v procurementu."Součástí compliance management systému v praxi je zejména předcházení, detekování a reakce ve vztahu k podvodnému, korupčnímu a neetickému jednání vevnitř společnosti, ale i navenek vůči externím partnerům/dodavatelům.


V tomto kontextu je důležité mít nastavenou mapu rizik v rámci firmy v zájmu předcházení a identifikace těchto rizik s klíčovými stakeholdery. Jedním z důležitých propojení compliance je i nastavení pravidel a kooperace ve vztahu k procurementu a logistice.

V návaznosti na oblast správného nastavení compliance v oblasti procurementu uvádím několik příkladů, ke kterým dochází při výběrových řízeních.

  • Výběrové řízení zahrnuje povinnou prohlídku, na kterou se ale dostaví jiný, nepozvaný uchazeč a tvrdí, že zastupuje pozvaného uchazeče, následně však podá nabídku sám. Původně pozvaný uchazeč nabídku vůbec nepodal.

  • Výběrové řízení – jeden z uchazečů dostane přeposlanou pozvánku od jiného pozvaného dodavatele, zúčastní se povinné prohlídky, kterou mu firma dovolí absolvovat a následně dorazí stížnost proč mu firma neumožnila se VŘ zúčastnit (podat nabídku).

  • Firma požaduje nabídky zaslat prostřednictvím elektronického tendrového nástroje a jeden z pozvaných dodavatelů ji pošle emailem 5 min. po ukončení VŘ – výběrové řízení v řádu milionů, nabídka je ze všech předložených nabídek nejnižší, odůvodnění technické problémy, nepodařilo se mu ji do systému zadat.

  • Ukončené VŘ - podepsaná smlouva, po roce se ozve dodavatel s požadavkem na navýšení ceny (hodinových sazeb) a jako argument použije, že byl k takto nízkým cenám na jednání donucen (v tomto případě je nutné mít řádný zápis z cenového jednání, kde bylo jasně napsáno, že firma požádala dodavatele o přehodnocení cenové nabídky, s termínem , do kdy má předložit nabídku upravenou. Zápis byl potvrzený dodavatelem a následně dodavatel poslal novou cenovou nabídku na úpravu nižší hodinové ceny. Po předložení zápisu, musí dodavatel přiznat, že bohužel podcenil situaci a zavázal se k cenám, které není schopný dodržet a že ho opravdu nikdo, k ničemu nenutil.

  • Informace od vítěze VŘ, že odstoupí od podpisu smlouvy, neboť obdržel výhružku ze strany jiného uchazeče předmětného tendru.

  • Změna účtu a vyplacení částek na neodpovídající účet (podvodné jednání)."


Zbytek článku je na webu Asociace Procurementu https://www.aprolog.cz/post/provázanost-compliance-a-procurementu

1 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kontaktujte nás / Contact us

 Adresa: Brožíkova 8, 266 01 Beroun

© 2023 by digiCHAIN.

  • Linkedin