Procurement

 • Due dilligence a M&A podpora

  • Hloubková analýza fungování Procurement oddělení ve firmě, která je předmětem zájmu o fúzi nebo akvizici​

  • Zhodnotíme kvalitu procesů, teamu a úrovně nákupních nákladů

 • Analýza nákladů

  • Analýza nákladů na externí dodavatele a potenciálu k úsporám jak rychlým (quick-wins) tak střednědobým​

 • Strategie procesu a organizace

  • Návrh nové strategie nákupního oddělení včetně změny procesů a reorganizace​

  • Zaměření na zeštíhlení nákupního oddělení - odstranění procesů, které jsou na jedné straně duplikátní s činnostmi prováděnými interním zákazníkem, na straně druhé jsou to činnosti, ve kterých není přidaná hodnota, pokud jsou realizovány nákupním oddělením

  • Odstranění procesů s nízkou přidanou hodnotou a zaměření na procesy s vyšší přidanou hodnotou ze strany procurementu

  • Automatizace některých procesů

 • Transformace

  • Podpora při reorganizaci nákupního oddělení​

 • Školení a coaching

  • ​Školení pro nákupčí

  • Individuální coaching pro ředitele nákupu

 • Krizový management

  • Krátkodobé řízení ​nákupního oddělení s cílem dosáhnout radikálních změn ve výkonu nákupního oddělení, dosažení výrazných úspor, výrazné zvýšení výkonu dodavatelů (např. snížení reklamací nebo zlepšení v přesnosti dodávek), výměna dodavatelů a pod.

 • Digitalizace

  • Strategie digitalizace v nákupu, návrh SW řešení

  • Podpora při výběru vhodných dodavatelů SW řešení

  • Nastavení automatizovaných procesů

  • Workflow, paperless

 • Podpora inovací

  • Odstraněním činností s nízkou přidanou hodnotou může procurement získat prostor pro vyhledávání a podporu inovací mezi externími dodavateli​

 • Compliance

  • ​Součástí compliance management systému v praxi je zejména předcházení, detekování a reakce ve vztahu k podvodnému, korupčnímu a neetickému jednání vevnitř společnosti, ale i navenek vůči externím partnerům/dodavatelům.

 • Delivery

  • Podpora při realizaci nákupních projektů

Kontaktujte nás / Contact us

 Adresa: Brožíkova 8, 266 01 Beroun

© 2023 by digiCHAIN.

 • Linkedin